Reparatie

Voor het aanbieden van defecte producten ter reparatie is vooraf geen RMA nummer benodigd. U kunt een defect product onaangekondigd naar ons toezenden. U ontvangt vervolgens van ons een reparatiebevestiging met een RMA nummer.

Om de reparatie goed in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u:

  • de zending te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving 
  • indien garantie wordt geclaimd een kopie van de aankoopnota bij te voegen
  • indien uw product is voorzien van een (aangepast) wachtwoord, zou u dan dit wachtwoord willen verwijderen of het wachtwoord aan ons kenbaar willen maken? Dan kunnen wij uw reparatie vlot behandelen.

Tot slot verzoeken wij u het product goed te verpakken en de zending voldoende te frankeren.
U kunt de zending sturen naar het volgende adres:

ARAS Security B.V.
T.a.v. de afdeling logistiek
Thomas Edisonweg 8
5151 DJ DRUNEN
Nederland

Reparaties buiten garantie
Indien een reparatie buiten de garantie valt, zullen wij u uiteraard altijd voorzien van een prijsopgave. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze logistieke afdeling op telefoonnummer: 0416-320042.
Nb. In alle gevallen dat er geen defect wordt geconstateerd worden behandelingskosten a € 49,00 berekend.

Afhandelen reparaties
Wij streven ernaar om uw reparatie met de grootste zorg en snelheid af te handelen. Indien de reparatie toch langer duurt dan 7 werkdagen, ontvangt u van ons uiteraard een statusupdate.

Vul hier het formulier in om de RMA procedure te starten. 

RMA

Indien uw product is voorzien van een (aangepast) wachtwoord, zou u dan het wachtwoord willen verwijderen of het wachtwoord aan ons kenbaar willen maken? Zodat de reparatie vlot behandeld kan worden.