Inbedrijfstellen

Het inbedrijfstellen van een beveiligingssysteem houdt veel meer in dan alleen het inschakelen. Een deskundige van ARAS kan controleren of alles correct is aangesloten, of de software juist geconfigureerd is en zelfs of het systeem beveiligd is tegen ondeskundig gebruik of sabotage. Ook kan met de opdrachtgever worden geïnventariseerd of aan alle verwachtingen is voldaan, en of er wellicht behoefte is aan extra mogelijkheden die de meeste systemen standaard al bieden. Koppeling met andere systemen, zoals de database met personeelsgegevens, is mogelijk en de specialist van ARAS kan nagaan of het systeem voldoet aan de eisen van verzekeraars en certificerende instanties.